LITNET FEDI apjungia švietimo ir mokslo institucijų elektronines tapatybes į vieningą bendrą tapatybių erdvę, taip sukuriant tikrą akademinę informacinę bendruomenę. Federacinės tapatybių infrastruktūros pagrindiniai privalumai:

  • Studentams, mokslininkams, dėstytojams atsiranda didesnės galimybės pasinaudoti resursais kituose universitetuose, tam tereikia turėti vienintelį savo universiteto slaptažodį.
  • Paslaugos teikėjas įgauna galimybę pateikti paslaugą labai dideliam ratui vartotojų - visiems didžiausių šalies universitetų studentams, dėstytojams, mokslo darbuotojams.
  • Institucijoms, kurios naudojasi bendrais resursais ir bendrai pateiktomis paslaugomis, nebereikia investuoti į analogiškų resursų ir paslaugų diegimą savo tinkluose.

Plačiau...

Pagrindiniai eduGAIN įrankiai

.

Kadangi pastaraisiais mėnesiai prie EduGAIN prisijungė kelios naujos institucijos, tikslinga prisiminti pagrindinius eduGAIN įrankius, kurių galbūt nežinojote arba nenaudojote. Pačiau apie tai.

Saugumo patarimai IDP/SP administratoriams

.

DUO Labs saugumo specialistai kartu US CERT (CERT/CC) išleido saugumo patarimą, detaliai aprašantį SAML spragą, kuri leidžia kenkėjui prisijungti prie sistemos teisėtu naudotoju be jo slaptažodžio. SAML spraga susijusi su XML komentarų tvarkymu.

Daugiau informacijos: 

MRU prisijungė prie EDUGAIN projekto

.

2018 m. sausio mėn. Mykolo Romerio universitetas prisijungė prie EDUGAIN projekto- institucijos nariai dabar jau gali naudotis EDUGAIN paslaugomis.  

LITNET infrastruktūrą valdo techniniai centrai

KTUKUSUVDUVGTUVU


paslaugos palaikymą tarptautiniu mastu teikia Europos akademinių tinklų asociacija GEANT

LITNET FEDI yra edugain
narys nuo 2014 m.