Apie LITNET Federaciją

Naudojant šiuolaikines e. paslaugas dažnai susiduriama su asmens identifikavimo problemomis:

  • naudotojai, norėdami prisijungti prie paslaugų turi prisiminti daugelį prisijungimo vardų ir slaptažodžių,
  • kiekvienos paslaugos diegėjai, kiekvieno IT resurso šeimininkai turi įdėti pastangas e. tapatybėms valdyti,
  • institucijos - universitetai, institutai, kolegijos, mokyklos diegia IT sistemas, tokias pat, kokias jau turi kitos institucijos.

LITNET FEDI, dar vadinama e. tapatybių federacija, nustatydama bendrus standartus duomenų apsikeitimui, kodavimui, saugojimui užtikrina asmens identifikavimą, tuo pačiu išlaikant atitikimą duomenų saugos, įstatymų reikalavimams, bei suderinamumą su pasauliniais standartais. Prie federacijos prisijungusios institucijos naudoja de-facto standartą SAML2, kuris sudaro sąlygas tarpinstituciniam - federaciniam autentifikavimui. LITNET FEDI apjungia švietimo ir mokslo institucijų elektronines tapatybes į vieningą bendrą tapatybių erdvę, taip sukuriant tikrą akademinę informacinę bendruomenę.

Federacinė tapatybių infrastruktūra sprendžia išvardintas problemas suteikdama pagrindinius privalumus:

  • studentams, mokslininkams, dėstytojams atsiranda didesnės galimybės pasinaudoti resursais kituose universitetuose. Be to, jungiantis į kitos institucijos paslaugas galima naudotis savo institucijoje suteiktais prisijungimo duomenimis ir nebėra būtinybės prisiminti keletą slaptažodžių.
  • paslaugos teikėjas įgauna galimybę pateikti paslaugą labai dideliam ratui vartotojų - visiems didžiausių šalies universitetų studentams, dėstytojams, mokslo darbuotojams,
  • institucijoms, kurios naudojasi bendrais resursais ir bendrai pateiktomis paslaugomis, nebereikia investuoti į analogiškų resursų ir paslaugų diegimą savo tinkluose.

Plačiau apie tai, kaip veikia LITNET FEDI

Paieška

Metaduomenys


paslaugos palaikymą tarptautiniu mastu teikia Europos akademinių tinklų asociacija GÉANT

LITNET FEDI yra edugain
narys nuo 2014 m.

Free Joomla! templates by AgeThemes