LITNET FEDI apjungia švietimo ir mokslo institucijų elektronines tapatybes į vieningą bendrą tapatybių erdvę, taip sukuriant tikrą akademinę informacinę bendruomenę. Federacinės tapatybių infrastruktūros pagrindiniai privalumai:

  • Studentams, mokslininkams, dėstytojams atsiranda didesnės galimybės pasinaudoti resursais kituose universitetuose, tam tereikia turėti vienintelį savo universiteto slaptažodį.
  • Paslaugos teikėjas įgauna galimybę pateikti paslaugą labai dideliam ratui vartotojų - visiems didžiausių šalies universitetų studentams, dėstytojams, mokslo darbuotojams.
  • Institucijoms, kurios naudojasi bendrais resursais ir bendrai pateiktomis paslaugomis, nebereikia investuoti į analogiškų resursų ir paslaugų diegimą savo tinkluose.

Plačiau...

LITNET infrastruktūrą valdo techniniai centrai

KTUKUSUVDUVGTUVU


paslaugos palaikymą tarptautiniu mastu teikia Europos akademinių tinklų asociacija GEANT

LITNET FEDI yra edugain
narys nuo 2014 m.