Dalyviai

LITNET FEDI paslaugos

LITNET FEDI dalyviai gali naudotis šiomis paslaugomis:

 1. LITNET FEDI registras, https://registry.fedi.litnet.lt
 2. LABT bibliotekų katalogai, http://aleph.library.lt
 3. Lietuvos virtuali biblioteka, http://www.lvb.lt
 4. Nacionalinis atviros prieigos mokslo informacijos duomenų archyvas (MIDAS), https://midas.lt
 5. LITNET adresai, https://adresai.litnet.lt
 6. ViPS video paskaitų sistema, https://vips.liedm.lt
 7. Didelių failų perdavimo sistema (FPS) FileSender, https://filesender.vu.lt
 8. LITNET apklausos, https://survey.litnet.lt
 9. KTU ITD RT sistema, https://rt.itd.ktu.lt
 10. eLABa SSO IdP proxy, https://www.elaba.lt
 11. E-mokslo vartai (MTEPIS), https://www.e-mokslovartai.lt/
 12. Atviros prieigos centro informacinė sistema (APCIS), https://apcis.ktu.edu/
 13. Atviros prieigos centro informacinė sistema (APCIS) DEV, http://apcis-dev.litnet.lt
 14. Atviros prieigos centro informacinė sistema (APCIS) TEST, http://apcis-test.litnet.lt/
 15. LITNET projektai, https://projects.litnet.lt
 16. Apsaugota Lietuvos standartų peržiūra, http://view.elaba.lt/standartai
 17. Atitikimo federacijai reikalavimų tikrinimo įrankis, https://sp.litnet.lt/
 18. LITNET metaduomenų registras, https://registry.litnet.lt
 19. LieDM virtuali mokymo aplinka, http://mokymai.vma.liedm.lt
 20. LITNET projekto GIGA WIKI, https://giga.litnet.lt/
 21. LITNET Wiki, https://wiki.litnet.lt/shibboleth
 22. KTU Užklausų valdymo sistema, https://helpdesk.ktu.edu/privacy-policy-statement-survey.html

LITNET infrastruktūrą valdo techniniai centrai

KTUKUSUVDUVGTUVU


paslaugos palaikymą tarptautiniu mastu teikia Europos akademinių tinklų asociacija GEANT

LITNET FEDI yra edugain
narys nuo 2014 m.