Dalyviai

LITNET FEDI paslaugos

LITNET FEDI dalyviai gali naudotis šiomis paslaugomis:

 1. LITNET FEDI registras, https://registry.fedi.litnet.lt
 2. LABT bibliotekų katalogai, http://aleph.library.lt
 3. Lietuvos virtuali biblioteka, http://www.lvb.lt
 4. Nacionalinis atviros prieigos mokslo informacijos duomenų archyvas (MIDAS), https://midas.lt
 5. LITNET adresai, https://adresai.litnet.lt
 6. Didelių failų perdavimo sistema (FPS) FileSender, https://filesender.vu.lt
 7. LITNET apklausos, https://survey.litnet.lt
 8. KTU ITD RT sistema, https://rt.itd.ktu.lt
 9. eLABa SSO IdP proxy, https://www.elaba.lt
 10. E-mokslo vartai (MTEPIS), https://www.e-mokslovartai.lt/
 11. Atviros prieigos centro informacinė sistema (APCIS), https://apcis.ktu.edu/
 12. LITNET projektai, https://projects.litnet.lt
 13. Apsaugota Lietuvos standartų peržiūra, http://view.elaba.lt/standartai
 14. Atitikimo federacijai reikalavimų tikrinimo įrankis, https://sp.litnet.lt/
 15. LITNET metaduomenų registras, https://registry.litnet.lt
 16. LieDM virtuali mokymo aplinka, http://mokymai.vma.liedm.lt
 17. LITNET projekto GIGA WIKI, https://giga.litnet.lt/
 18. LITNET Wiki, https://wiki.litnet.lt/shibboleth
 19. KTU Užklausų valdymo sistema, https://helpdesk.ktu.edu/privacy-policy-statement-survey.html
 20. Virtualių serverių paslauga, https://vsp.vgtu.lt
 21. Litnet FEDI SSO Proxy, https://discovery.litnet.lt/simplesaml/module.php/saml/sp/metadata.php/default-sp
 22. Automatinio saugumo audito paslauga, https://aisa.vgtu.lt
 23. VU debesis, https://cloud.vu.lt
 24. Litnet Gitlab Proxy, https://gitlab.litnet.lt
 25. Atitikimo federacijai reikalavimų tikrinimo įrankis #1, urn:mace:litnet.lt:federation:sp1
 26. Atitikimo federacijai reikalavimų tikrinimo įrankis #2, urn:mace:litnet.lt:federation:sp2
 27. Atitikimo federacijai reikalavimų tikrinimo įrankis #3, urn:mace:litnet.lt:federation:sp3
 28. Atitikimo federacijai reikalavimų tikrinimo įrankis #4, urn:mace:litnet.lt:federation:sp4
 29. LitNET debesijos paslauga, https://cloud.litnet.lt
 30. Programavimo užduočių valdymo sistema, https://task.ktu.lt/auth/saml/metadata
 31. Litnet Zoom Proxy, https://zoom.proxy.litnet.lt/auth/
 32. Mokslininko darbo vieta, https://mdv.vu.lt

LITNET infrastruktūrą valdo techniniai centrai

KTUKUSUVDUVGTUVU


paslaugos palaikymą tarptautiniu mastu teikia Europos akademinių tinklų asociacija GEANT

LITNET FEDI yra edugain
narys nuo 2014 m.