Pagrindiniai eduGAIN įrankiai

.

Kadangi pastaraisiais mėnesiai prie EduGAIN prisijungė kelios naujos institucijos, tikslinga prisiminti pagrindinius eduGAIN įrankius, kurių galbūt nežinojote arba nenaudojote. Pačiau apie tai.

Saugumo patarimai IDP/SP administratoriams

.

DUO Labs saugumo specialistai kartu US CERT (CERT/CC) išleido saugumo patarimą, detaliai aprašantį SAML spragą, kuri leidžia kenkėjui prisijungti prie sistemos teisėtu naudotoju be jo slaptažodžio. SAML spraga susijusi su XML komentarų tvarkymu.

Daugiau informacijos: 

MRU prisijungė prie EDUGAIN projekto

.

2018 m. sausio mėn. Mykolo Romerio universitetas prisijungė prie EDUGAIN projekto- institucijos nariai dabar jau gali naudotis EDUGAIN paslaugomis.  

LITNET infrastruktūrą valdo techniniai centrai

KTUKUSUVDUVGTUVU


paslaugos palaikymą tarptautiniu mastu teikia Europos akademinių tinklų asociacija GEANT

LITNET FEDI yra edugain
narys nuo 2014 m.