Paslaugos prijungimas prie LITNET FEDI

Institucijos paskirtas administratorius perduoda paslaugos metaduomenis elektroniniu paštu. Perduoti reikia šią informaciją:

Įsitikinkite, kad metaduomenys atitinka LITNET FEDI techninius reikalavimus.

Įvykdžius procedūrinę paslaugos registraciją, reikia realizuoti techninę paslaugos prijungimo prie LITNET FEDI autentifikacijos ir autorizacijos infrakstruktūros dalį. Ši dalis apima paslaugos ir centrinės LITNET FEDI discovery paslaugos apsikeitimą metaduomenų informacija.

Užregistravęs paslaugą, administratorius į savo paslaugos konfigūraciją įtraukia centrinės LITNET FEDI discovery paslaugos URL. Pavyzdžiui, naudojant SimpleSAMLphp paketą,  config/authsources.php faile reikia nurodyti:

'discoURL' => 'https://discovery.litnet.lt/simplesaml/module.php/discopower/disco.php',

Naudojant Shibboleht paketą, /etc/shibboleth/shibboleth2.xml faile reikia pridėti:

<SSO discoveryProtocol="SAMLDS" discoveryURL="https://discovery.litnet.lt/simplesaml/module.php/discopower/disco.php">  SAML2 SAML1
</SSO>

Rekomenduojame sukonfigūruoti automatinį metaduomenų atnaujinimą, siekiant išvengti rankinio metaduomenų tikrinimo.

Daugiau informacijos apie SimpleSAMLphp SP ir Shibboleth SP konfigūravimą.

Paieška

Metaduomenys


paslaugos palaikymą tarptautiniu mastu teikia Europos akademinių tinklų asociacija GÉANT

LITNET FEDI yra edugain
narys nuo 2014 m.

Free Joomla! templates by AgeThemes