LITNET FEDI schemos specifikacija

Šioje specifikacijoje pateikiami privalomų ir rekomenduojamų atributų aprašai.

Turinys

Privalomi atributai

Šiuos atributus kiekvienas tapatybių teikėjas (IDP) privalo priskirti kiekvienai tapatybei:

 • cn
 • eduPersonPrincipalName
 • eduPersonTargetedID
 • schacHomeOrganization

Tai, kad atributas yra privalomas, nereiškia, kad atributas turi būti perduodamas kiekvienai paslaugai (SP). Atributų atskleidimo tvarką apsprendžia LITNET FEDI struktūros ir valdymo tvarkos aprašas.

Į viršų

Rekomenduojami atributai

Visi kiti dokumente nurodomi atributai yra rekomendacinio pobūdžio. Siekiant, kad LITNET FEDI nariai galėtų apsikeisti informacija apie naudotojus ir gebėtų įsijungti į tarptautines konfederacijas, yra rekomenduojama laikytis šiame dokumente išdėstytų schemų aprašų. Žemiau išvardinti atributai yra rekomenduojama minimali atributų aibė, aprašanti LITNET FEDI nario skaitmenines tapatybes:

 • eduPersonAffiliation
 • eduPersonEntitlement
 • eduPersonScopedAffiliation
 • sn
 • givenName
 • displayName
 • mail
 • schacHomeOrganizationType

Federacijos nariai gali naudoti ir kitus nurodytų ar kitų schemų atributų rinkinius sekdami schemų naudojimo rekomendacijomis.

Į viršų

Atributų aprašai

eduPerson schemos atributai

eduPersonPrincipalName

Pavadinimas eduPersonPrincipalName
Aprašymas Prisijungimo vardas, kuris naudojamas tarpinstitucinei autentifikacijai
Formatas <uid>@<univ.domenas>
Sintaksė DirectoryString
Reikšmių kiekis Viena
OID 1.3.6.1.4.1.5923.1.1.1.6
Pavyzdžiai eduPersonPrincipalName: Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

 

 

 

 

 

 

eduPersonTargetedID

Pavadinimas eduPersonTargetedID
Aprašymas Nekintantis anoniminis identifikatorius
Sintaksė DirectoryString
Reikšmių kiekis Daug
OID 1.3.6.1.4.1.5923.1.1.1.10
Pavyzdžiai eduPersonTargetedID : e78af30a4f08125fee5dbc2015384c19a2ddb1e52420397c5e7b39da5e2825e0

Atributas identifikuoja naudotoją ir turi tokias savybes:

 • pastovumas - atributas nepakinta visą laiką, kol naudotojas naudojasi paslauga;
 • privatumas - atributas neatskleidžia tikrosios asmens tapatybės, naudojant atributą nėra galimybės atsekti kitus asmens identifikatorius. Tai gali būti pseudo-atsitiktinė skaitinė reikšmė, priskirta asmeniui;
 • unikalumas - atributas yra skirtas tik vienai konkrečiai paslaugai, ta pati atributo reikšmė neturi būti naudojama kitoms paslaugoms. Ta pati reikšmė negali būti priskirta kitiems to paties IDP naudotojams;
 • perleidimas - IDP negali priskirti iš naujo atributo reikšmės kitam naudotojui, jei reikšmė jau buvo naudota anksčiau.

Atributas nebūtinai turi būti saugojamas institucijos tapatybių valdymo sistemoje, gali būti dinamiškai generuojama reikšmė.

eduPersonAffiliation

Pavadinimas eduPersonAffiliation
Aprašymas Asmens santykis su institucija
Galimos reikšmės student, faculty, staff, employee, member, affiliate, alum, library-walk-in
Sintaksė DirectoryString
Reikšmių kiekis Daug
OID 1.3.6.1.4.1.5923.1.1.1.1

 

 • student – asmuo, turintis studijų sutartį su institucija, dalyvaujantis studijų programose, klausantis kursų.
 • faculty – darbuotojas, vykdantis mokslinę arba švietimo veiklą, t.y. tyrėjai, dėstytojai, asistentai ir pan.
 • staff – darbuotojas, priklausantis administraciniam personalui.
 • employee – asmuo turintis darbo sutartį su institucija.
 • member – institucijos narys, institucijos bendruomenės narys. Apima asmenis, priklausančius kategorijoms faculty, staff, student arba employee.
 • affiliate – asmuo, turintis tam tikrų santykių su institucija, bet nepriklausantis kategorijoms faculty, staff, student, employee, member.
 • alum – studijas baigęs asmenys.
 • library-walk-in – asmuo, turintis leidimą patekti į institucijos patalpas, biblioteką, gaunantis tam tikrus institucijos resursus. 

roller2

Pvz.

Studento atributai :

 • student
 • member

Dėstytojo (mokslinio darbuotojo) atributai:

 • faculty
 • employee
 • member

Darbuotojo atributai:

 • staff
 • employee
 • member

Asmens, kuris turi tam tikrų  santykių su institucija, bet nepriklausantis kategorijoms faculty, staff, student, employee, member, atributai:

 • affiliate

Asmuo gali turėti keliatą vaidmenų, pavyzdžiui, tuo pačiu metu gali būti ir darbuotojas, ir studentas. Tuomet asmuo turi atributus:

 • student
 • staff
 • employee
 • member

eduPersonEntitlement

Pavadinimas eduPersonEntitlement
Aprašymas URI (URN arba URL), kuris nurodo priegos prie resursų teises
Sintaksė DirectoryString
Reikšmių kiekis Daug
OID 1.3.6.1.4.1.5923.1.1.1.7
Pavyzdžiai eduPersonEntitlement: urn:mace:uni.lt:mail:email

Į viršų

SCHAC schemos atributai

schacHomeOrganization

Pavadinimas schacHomeOrganization
Aprašymas Sąsajos su organizacija naudojant tik organizacijos domeną
Formatas Institucijos domenas
Sintaksė DirectoryString
Reikšmių kiekis Viena
OID 1.3.6.1.4.1.25178.1.2.9
Pavyzdžiai schacHomeOrganization: uni.lt

 

 

 

 

 

 

schacHomeOrganizationType

Pavadinimas schacHomeOrganizationType
Aprašymas Organizacijos tipas
Formatas

urn:mace:urn:schac:homeOrganizationType:<šalies-kodas>:<tipas>

Sintaksė DirectoryString
Reikšmių kiekis Viena
OID 1.3.6.1.4.1.25178.1.2.10
Pavyzdžiai SchacHomeOrganizationType: urn:mace:terena.org:schac:homeOrganizationType:lt:university

 

Į viršų

inetOrgPerson schemos atributai

displayName

Pavadinimas displayName
Aprašymas Įrašo pavadinimas. Dažniausiai tai būna vardas ir pavardė (lietuviškomis raidėmis, jei jų yra)
Formatas UTF8 eilutė
Sintaksė DirectoryString
Reikšmių kiekis Viena
OID 2.16.840.1.113730.3.1.241
Pavyzdžiai displayName: Vardenis Pavardenis

 

 

 

 

 

 

Į viršų

COSINE LDAP/X.500 schemos atributai

mail

Pavadinimas mail
Aprašymas 'mail' (rfc822mailbox) atribute saugomas asmens el. pašto adresas pagal RFC 2821
Formatas <vardas.pavarde>@<domenas>
Sintaksė IA5String
Reikšmių kiekis Daug
OID 0.9.2342.19200300.100.1.3
Pavyzdžiai mail: Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

 

 

 

 

 

 

Į viršų

LDAP: Schema for User Applications schemos atributai

cn

Pavadinimas cn
Aprašymas Bendras vardas (vardas pavardė)
Formatas  
Sintaksė DirectoryString
Reikšmių kiekis Daug
OID 2.5.4.3
Pavyzdžiai

cn: Vardenis Pavardenis

cn: Jonas Jonaitis-Petraitis 

 

 

 

 

 

 

 

 

sn

Pavadinimas sn
Aprašymas Pavardė
Formatas Pavardė (su lietuviškomis raidėmis)
Sintaksė DirectoryString
Reikšmių kiekis Daug
OID 2.5.4.4
Pavyzdžiai

sn: Jonaitis-Petraitis

sn: Jonaitis

sn: Petraitis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

givenName

Pavadinimas givenName
Aprašymas RFC2256: asmens vardas arba ta dalis, kuri nėra asmens pavardė
Formatas Vardas (su lietuviškomis raidėmis)
Sintaksė DirectoryString
Reikšmių kiekis Daug
OID 2.5.4.42
Pavyzdžiai

givenName: Vardenis

 

 

 

 

 

 


Į viršų

SimpleSAMLphp paketas atlieka atributų pavadinimų konvertavimą filtrų pagalba. Atributų pavadinimų konvertavimas atliekamas lentelių name2oid ir oid2name pagalba, kurias reikia papildyti įrašais:

name2oid:

'litnetEduPersonStudyField' => 'urn:oid:1.3.6.1.4.1.7865.1.2.1',
'litnetEduPersonStudyBranch' => 'urn:oid:1.3.6.1.4.1.7865.1.2.2',
'litnetEduPersonStudentCategory' => 'urn:oid:1.3.6.1.4.1.7865.1.2.3',
'litnetEduPersonTargetDegree' => 'urn:oid:1.3.6.1.4.1.7865.1.2.4',
'litnetEduPersonLABTusrlibrary' => 'urn:oid:1.3.6.1.4.1.7865.1.2.5',

oid2name:

'urn:oid:1.3.6.1.4.1.7865.1.2.1' => 'litnetEduPersonStudyField',
'urn:oid:1.3.6.1.4.1.7865.1.2.2' => 'litnetEduPersonStudyBranch',
'urn:oid:1.3.6.1.4.1.7865.1.2.3' => 'litnetEduPersonStudentCategory',
'urn:oid:1.3.6.1.4.1.7865.1.2.4' => 'litnetEduPersonTargetDegree',
'urn:oid:1.3.6.1.4.1.7865.1.2.5' => 'litnetEduPersonLABTusrlibrary',

Į viršų

Paieška

Metaduomenys


paslaugos palaikymą tarptautiniu mastu teikia Europos akademinių tinklų asociacija GÉANT

LITNET FEDI yra edugain
narys nuo 2014 m.

Free Joomla! templates by AgeThemes